ww

ww

ผู้เยี่ยมชม

MinkProlevel@gmail.com

  กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์บางคนได้ให้หลักฐานที่น่าสนใจว่า อาหาร (40 อ่าน)

10 พ.ย. 2565 15:14

กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์บางคนได้ให้หลักฐานที่น่าสนใจว่า อาหารที่ มีคาร์โบไฮเดรตต่ำอย่างน้อยก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำช่วยป้องกันฟันผุและสร้างฟลูออไรด์ ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่จับต้องได้ นอกจากการป้องกัน ความงาม ฟันผุ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่จำเป็น

ww

ww

ผู้เยี่ยมชม

MinkProlevel@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com