ยน

ยน

ผู้เยี่ยมชม

pomelo.jrd@gmail.com

  ข้อมูลการบัญชีมีประโยชน์ต่อ บุคคลภายนอกกิจการ อย่างไร ? (124 อ่าน)

31 ก.ค. 2565 15:40

ช่วยผู้ถือหุ้นใช้ประเมินความสามารถของกิจการ
ผู้ลงทุนและผู้บริหาร ผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นต้องการใช้ข้อมูลที่จะช่วยประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล ผู้เป็นเจ้าของทุนต้องการทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจ ซื้อ-ขาย หรือถือเงินลงทุน ต่อผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การวางแผน การติดตามผล และการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของกิจการ

ตรวจสอบบัญชี

ยน

ยน

ผู้เยี่ยมชม

pomelo.jrd@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com